Per 1 december 2018 is 't Winkeltje Uddelermeer gesloten.